Bienvenidos a nuestra Academia de Español!


Academia de Español nabízí v Příbrami výuku LATINSKO-AMERICKÉ ŠPANĚLŠTINY, SALSY A KULTURY, nebo-li

      interkulturní jazykový kurz španělštiny         vedený výhradně rodilými mluvčími.         KURZY ZAČÍNAJÍ JIŽ OD 7. 9. 2020
        vedený výhradně rodilými mluvčími.         NOVĚ ON-LINE LEKCE PŘES SKYPE

            Ptáte se co to je interkulturní jazykový kurz?


Interkulturní španělština je program, který využívá kombinaci osvědčených metod výuky s hlavním cílem na komunikativní přístup. Naším cílem je umožnit studentům opravdu vyjádřit se v jazyce, který studuje. Namísto tradiční gramatiky je program kurzu navržen tak, aby byla zachována rovnováha mezi teorií a praxí. Kurz zahrnuje všechny aspekty řeči: konverzace, gramatiku, čtení, poslech, psaní, všeobecné porozumění a idiomatické výrazy. Kromě formálních učebnic, využíváme širokou škálu běžných materiálů: noviny, literatura, audio-kazety, videa, reklamy, hudbu, povídky a další. Kurzy také obsahují možnost zúčastnit se interkulturních příležitostí, jako jsou španělské kongresy, latinsko-americké oslavy, latinské restaurace a další oblasti, kde je komunikační praxe nezbytností. Tato část dělá naše kurzy zajímavými a odlišnými od ostatních.

PROČ ŠPANĚLŠTINA?

1. je to mezinárodní jazyk
2. téměř 400 milionů lidí na 4 konti- nentech jí denně užívá
3. je to jazyk s tisíciletou kulturou a historii
4. používá se v prestižních mezi- národních organizacích
5. je přístupovou cestou do celého světa
6. románské jazyky jsou základem vědních oborů
7. zažívá velkou expanzi v kultuře mladých
8. Jižní Amerika je na pokraji očekávaného ekonomického růstu a to znamená pracovní příležitosti

NAŠE POSLÁNÍ

Interkultura je jazykové a kulturní centrum věnované k dosažení jazykových znalostí v rámci kulturního ponoření a mezikulturní vzdělávání. Snažíme se pěstovat globální povědomí a spolupráce prostřednictvím sdílení kultur a jazyků. Věříme, že účast v našem programu učí nejen nový jazyk, ale také účinné nástroje pro komunikaci a porozumění v neustále se měnícím světě, kultuře, ve které žijeme. "Naučit se jazyk znamená žít kultury"!